Aşağı Kaydır

Türk tarihinin en karanlık günleri olarak kabul edilen ve günümüzde etkisi hâlâ hissedilen tüm darbeler, süreçlere tanıklık eden bireylerden toplanan verilerle ve arşivlik belgelerle darbelerarsivi.com sitesinde yer alıyor.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ
Sancaktepe Belediye Başkanı

Başkanın Mesajı

Türkiye’de neredeyse her on yıla tekabül zaman dilimlerinde darbe veya darbe girişimleri yaşanmıştır. Çoğunlukla askeri unsurların girişimi ile gerçekleşen bu darbeler ve darbe girişimleri, ülkemize ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki alanlarda bedeller ödetmiştir. Yaşanan darbe süreçleri ve sonuçları ne yazık ki, Türkiye tarihinde, bilgi, belge ve yol gösterici nitelikte bir arşivde toplanamamıştır. Oysa her darbe süreci tüm olumsuzluklarıyla toplumumuzun hafızasındadır. Darbeler ve olumsuz etkileri sistematik bir şekilde unutturulmaya çalışıldıkça yeni bir darbe veya darbe girişimi yaşanmıştır. Ülkemizde darbe ve darbe süreçlerinin bir daha yaşanmaması için Türkiye’nin acı tecrübelerinin kayıt altına alınması, tarihin tozlu sayfalarının arasında kaybolmamasını sağlamak tarihi bir sorumluluktur.

Sancaktepe Belediyesi ve Toplumsal Hafıza Derneği, Türkiye’de yaşanan darbelere ışık tutmak, bu konuda akademik ve diğer araştırmacılar için bilgi, belge vb. doküman ile yazılı, görsel materyallerden oluşan Darbeler Arşiv Merkezi oluşturmaktadır.

Sancaktepe Belediyesi bünyesinden oluşturulmakta olan Darbeler Arşiv Merkezi, öncelikle Türkiye’de 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 Şubat 1997 Post Modern Darbe ve 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi Türkiye’de yaşanan darbe süreçleri hakkında yayınlanan kitaplardan oluşan bir kütüphane ile bu süreçlere dair bilgi, belge, fotoğraf, videolar, gazete ve dergi arşivleri, sözlü tanıklıkla ve kişisel arşivlerden oluşturulmuştur. Bu yönüyle Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine de sahiptir.

28 Şubat
1997

Şeyma Döğücü ve 28 Şubat Darbesi

24 sene önce yaşanan ve tarihe “Post Modern Darbe” adıyla geçen 28 Şubat süreci, demokrasi tarihimizin kara lekesi olarak anılmaktadır. “İrticayla mücadele eylem planı” ile anılan bu süreç boyunca verilen karalar ve uygulanan yaptırımlar ülkemizde başta idari, siyasi, ekonomik ve hukuki olmak üzere her alanda büyük değişimlere sebep olmuştur. Siyasi parti kapatma, siyasilere hapis cezası verilmesi, seçimle gelen demokratik iradenin yok sayılması yanı sıra STK’lara yönelik baskılar, üniversitelerde okuyan başörtülü öğrencilerin üniversiteden atılması, başörtülü memurların görevlerinden atılması gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği bir süreç yaşanmıştır. Başörtülü öğrenciler başörtülerini açmaları için hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamalara maruz kalmış; eğitim hakları ellerinden alınmış, ikna odalarına alınıp ikna edilemeyince eğitim hakları ellerinden alınmıştır.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, bu süreçleri bizzat yaşayan ve Türkiye’nin fikri inancı ne olursa olsun tüm insanlarının hak ve özgürlükleri için mücadele vermiş bir hukuk savunucusu olarak rol aldı.

Sancaktepe Belediyesi, halkımızın her kesiminin, darbelerde ödediği bedelin ağırlığının farkında olarak demokratik ve özgür yaşamın kesintisiz devam etmesi, toplumsal hafızanın canlı kalması için bu projenin hayata geçirilmesi ve tüm Türkiye’ye bir hizmet olarak sunulmasından memnuniyet duymaktadır.

Arşiv

Talep Formu

Türk tarihinin en karanlık günlerine ait arşiv ve belgeleri yan taraftaki formu doldurarak talep edebilirsiniz.